rolnictwo

Jak pogoda wpływa na rolnictwo?

Rolnictwo to taki dział gospodarki, który jest wyjątkowo zależny od warunków pogodowych. Elementy klimatu jak temperatura, nasłonecznienie, wiatr i opady wpływają na rozwój roślin. Ich potrzeby różnią się w zależności od gatunku oraz fazy wzrostu. Nad terytorium Polski ścierają się masy powietrza polarnomorskiego znad Atlantyku i polarnego kontynentalnego napływającego z Azji. Z tego względu nasz klimat jest przejściowy, dominują częste zmiany pogody.

Charakterystyczne cechy klimatu w naszym kraju

Pogoda dla rolników ma decydujące znaczenie, ponieważ wpływa na jakość gleby i szatę roślinną. Na terytorium naszego kraju wyróżnia się sześć pór roku. Po zimie jest przedwiośnie, a przed zimą można zaobserwować przedzimie. Przewaga jednego z przeważających kierunków mas powietrza sprawia, że pory roku ulegają przesunięciu.

Wpływ pogody na rolnictwo w znacznym stopniu decyduje o wysokości plonów. Ścieranie się mas powietrza wpływa także na różną długość poszczególnych pór roku. Na wschodnich terenach zimy są z reguły dłuższe i mroźniejsze, na zachodnich obszarach kraju okres wegetacyjny roślin rozpoczyna się szybciej, a później się kończy, dojrzewa także poplon.

Z kolei pogoda a rolnictwo w pasie nadmorskim to przede wszystkim dłuższe pory roku, natomiast morze nie nagrzewa się tak szybko, jak gleba i ochładza cały pas nabrzeżny. Na terenach północno-wschodnich występują przymrozki w okresie wiosennym oraz jesiennym.

Najdłuższa zima występuje na terenach górskich. Pokrywa śnieżna zalega tam najdłużej, pojawia się również najwięcej dni, w których występuje mróz. Jak pogoda wpływa na rolnictwo w górach? Dla wszystkich roślin największe znaczenie mają światło słoneczne oraz temperatura, czyli energia słoneczna, dlatego na tych terenach wszystkie prace polowe są znacznie przesunięte.

Większość roślin jest w stanie przetrwać w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza. Jednak ważniejsza dla ich wzrostu jest jak największa ilość dni z takim zakresem temperatur, który uważa się za optymalny. Drzewka owocowe mogą nie wydać plonu, jeśli pojawi się np. tylko 160 dni z temperaturą powyżej 6 stopni Celsjusza. Każda z roślin ma inny zakres takich potrzeb.

Wpływ pogody na rolnictwo jest różny w zależności od rodzaju roślin, które są uprawiane. Najmniej słonecznych i ciepłych dni wymaga uprawa jęczmienia, wystarczy od 60 do 70 dni. U innych gatunków przedstawia się to następująco:

  • śliwa -190 dni,
  • jabłoń - 160 dni,
  • pszenica od 90 do 120 dni.

Jaki wpływ na rolnictwo ma zmieniający się klimat?

Zmiany klimatu powodują zmiany w naturalnych cyklach rozwojowych roślin oraz terminach wykonywanych prac agrotechnicznych. Wpływ pogody na rolnictwo w sytuacji, kiedy dochodzi do gwałtownych przemian, utrudnia planowanie upraw i prowadzenie hodowli w taki sposób, aby były one opłacalne. Wykorzystywane do tej pory środki oraz stosowane techniki mogą okazać się mało skuteczne. Przewidywalna pogoda dla rolników umożliwia odpowiednie zadbanie o uprawy.

Fale upałów i susze mogą doprowadzić do zupełnego zniszczenia hodowanych roślin, z kolei gwałtowne burze wraz z opadami prowadzą do zalania całych terenów, uniemożliwiając prowadzenie na nich niezbędnych prac. Gleba, w której panują warunki beztlenowe, powoduje obumieranie korzeni czy rozwój chorób roślin. Jeśli deszcz pada długo i równomiernie, ma najlepszy wpływ na uprawy, ponieważ dostarcza wodę do korzeni roślin w bardzo krótkim czasie. Gwałtowna ulewa i następująca po niej susza prowadzi do degradacji powierzchni gleby.

Adaptacja do zmieniających się warunków klimatu stanowi niezbędne działanie, aby zminimalizować negatywny wpływ pogody dla rolników. Jest to konieczne dla zachowania ciągłości produkcji żywności. Wiele nowoczesnych technologii stosowanych w rolnictwie, aby zminimalizować skutki zmian klimatu, ogranicza jednocześnie ilość emitowanych gazów cieplarnianych.

Klimat ma wpływ na życie każdego człowieka, ale zależność pogoda a rolnictwo jest bardzo duża. Zmiany w warunkach klimatycznych powodują pojawienie się różnych szkodników roślin, gwałtowne wichury z kolei wyrządzają duże szkody gospodarcze np. łamanie drzew w lasach i sadach czy uszkodzenia budynków.