firma

JPK - co to jest?

Istnieją pewne skróty językowe, które słyszymy bardzo często – zarówno w rozmowach ze znajomymi, jak i w mediach. Choć brzmią znajomo, nie zawsze do końca zdajemy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę oznaczają. Przykładowo, co to jest JPK? Na takie pytanie nie zawsze potrafi odpowiedzieć nawet ten, kto prowadzi własną działalność gospodarczą. Dobrze więc będzie uważnie zapoznać się z tym terminem, aby uniknąć ewentualnych problemów i zdobyć wiedzę, która może zaprocentować w przyszłości.

Co to jest JPK i jak go sporządzić?

JPK, czyli jednolity plik kontrolny, to tak, jak sama nazwa wskazuje, plik elektroniczny, który zawiera komplet danych księgowych. Kluczowe jest to, że są one ujednolicone i przedstawione zgodnie z ustalonym przez Ministerstwo Finansów szablonem tak, by usprawnić ewentualne kontrole oraz rejestrowanie informacji. Przypomina on nieco tabelę pochodzącą z arkusza kalkulacyjnego i występuje w formacie XML. Wygenerować może go każdy, kto obsługuje w konkretnej jednostce system informatyczny służący do księgowania i wykonywania operacji finansowych. Z przykładem programu, który do tego służy można zapoznać się odwiedzając stronę internetową https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/jpk/. Z reguły nie zajmuje to zbyt wiele czasu i sprowadza się zaledwie do kilku kliknięć. Jest to bowiem zebranie w jedno miejsce ściśle określonych danych, które wcześniej zostały ujęte w prowadzonej na bieżąco ewidencji. W JPK znajdują się:
  • daty zakupów oraz sprzedaży
  • dane kontrahentów
  • rodzaje usług, produktów
  • stawki podatku
  • cele przeprowadzonych transakcji
  • numery dowodów zakupów i sprzedaży.
Tworzeniem pliku można więc zająć się dopiero po dokładnym i poprawnym zaewidencjonowaniu faktur i pozostałych niezbędnych dokumentów. Należy jednak przestrzegać ustalonego w przepisach terminu, który przypada najpóźniej na dwudziesty piąty dzień miesiąca następującego po tym, którego dotyczy zestawienie. Wiemy już co to JPK, co zawiera oraz jak go sporządzić. Aby był jednak ważny, musi być podpisany. Można to zrobić korzystając z profilu zaufanego, danych autoryzujących lub z kwalifikowanego podpisu elektronicznego. O tym, że plik złożyliśmy tak, jak należało, dowiemy się gdy otrzymamy Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Dla własnego dobra zawsze je zachowujmy – może się okazać nieocenione w przypadku kontroli. Gdy posiadamy problem z elektronicznym wysłaniem JPK wystarczy zapisać go na nośniku takim jak pendrive lub płyta CD czy DVD i przedłożyć we właściwym Urzędzie.

Regularne składanie JPK - obowiązek ciążący na przedsiębiorcach i nie tylko

Warto pamiętać o tym, że błędy są ludzką rzeczą. Jeżeli zauważyliśmy, że wprowadziliśmy mylne zapisy do pliku, nie lekceważmy tego i dokonajmy korekty. Możemy poprzez nią poprawić niewłaściwy NIP, datę czy numer faktur. Na zrobienie tego mamy czternaście dni od chwili, w której zorientowaliśmy się, że pierwotnie wysłany dokument jest błędny. Gdy nieprawidłowość wykryje Urząd Skarbowy, czas na złożenie korekty jest taki sam i liczy się go od momentu otrzymania przez podatnika wezwania. Niedotrzymanie terminu grozi koniecznością uiszczenia kary pieniężnej. Jeśli chodzi o JPK - co to jest - zostało wyjaśnione. Pozostaje jeszcze drugie, bardzo ważne zagadnienie. Kogo dotyczy obowiązek jego składania? Najprościej rzecz ujmując – każdego, kto jest czynnym podatnikiem VAT. Do tego grona zaliczają się więc przede wszystkim przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości. Łatwo można dostrzec, że nie muszą tego robić właściciele firm wykonujących usługi zwolnione od podatku od towarów i usług. Wszyscy pozostali bezwzględnie muszą wywiązywać się z tego obowiązku. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy ma prawo do nałożenia kar finansowych opiewających nawet na kilka tysięcy złotych. Warto podkreślić, że nie trzeba sporządzać pliku osobiście. Jeśli korzystamy z usług biura rachunkowego lub księgowego, możemy scedować na nie to zadanie. Najpierw jednak upewnijmy się, że nawiązaliśmy współpracę z profesjonalistami, którzy są godni zaufania i znają się na swoich obowiązkach.