kontrola

Audyt wewnetrzny - co to takiego?

Chociaż słowo audyt nie kojarzy się przyjemnie, to w rzeczywistości to ważny element funkcjonowania i rozwoju firmy. Każda działalność ma określone cele. Audyty pomagają w ustaleniu, czy założone plany są skuteczne, a firma dobrze prosperuje. Audyt wewnętrzny z definicji to niezależna i obiektywna działalność mająca na celu ocenę każdego aspektu potrzebnego do prawidłowego działania i rozwoju danej organizacji.

Cele audytów wewnętrznych

Jednym z głównych zadań audytów wewnętrznych jest ocena zarządzania ryzykiem, zarządzania organizacją i kontrolą. Konkretna firma ma określone cele, do których musi dążyć, by dalej się rozwijać. Audytor skupia się na uporządkowanej, rzetelnej analizie faktów i danych. Ocenia funkcjonowanie procesów wewnętrznych działalności. Sprawdza ich skuteczność, zgodność z przepisami prawa i danymi normami. Regularne audyty pomagają w usprawnieniu procesów zarządzających i osiąganiu założonych celów organizacji.

Audyt często niesłusznie mylony jest z kontrolą. Celem audytu wewnętrznego jest doradztwo i usprawnianie działania firmy. Weryfikacja zgodności założeń z faktycznymi obiektywnymi danymi. Audytor nie szuka nieprawidłowości i nie przeprowadza kontroli pracowników. Działa na rzecz organizacji by mogła wdrażać jak najlepsze plany działania i rozwoju.

Rola audytu wewnętrznego i audytora

Działalność posiada określone struktury i cele. W zależności od jej wielości i sposobu zarządzania, rzeczywiste dane mogą odbiegać od założeń i planów. Ciężko określić, czy pewien model działania sprawdza się dobrze, gdy nie ma się ogólnego wglądu w faktyczne informacje. Regularne audyty wewnętrzne pomagają kontrolować postęp i rozwój. Dzięki systematycznym raportom szybko można ocenić ryzyko i słuszność kierunku planu biznesowego.

Oczywiście wykorzystanie wyników audytu i ich rola w podejmowaniu dalszych decyzji zależy od kierownictwa danej firmy. Pamiętajmy, że to organizacja odpowiada za zarządzanie i wyznacza cele. Audytor jest obiektywną jednostką, która nie powinna bezpośrednio wpływać na organizację firmy. Pełni jednak szczególną rolę. Z uwagi na jego wiedzę i doświadczenie sprawdza się w funkcji doradcy. Sam nie może podejmować żadnych działań ani decyzji. Jednak będzie bardzo pomocny, służąc radą opartą o zestawione przez niego dane, raporty i własne doświadczenie zdobyte dzięki jego pracy.

Kto może dokonać audytu wewnętrznego?

Audyty wewnętrzne mają sens tylko wtedy gdy są obiektywne i systematyczne a osoba dokonująca audytu ma odpowiednią wiedzę. Te funkcje można powierzyć jednemu z pracowników danej firmy, utworzyć oddzielny dział audytów wewnętrznych albo skorzystać z usługi specjalistycznej firmy zewnętrznej. Z uwagi na fakt, że przedmiotem audytu są różne działy organizacji, warto zatrudnić kogoś, kto ma doświadczenie, wiedzę i pozostanie obiektywny. Polecam skorzystać z profesjonalnej doświadczonej pomocy. Wiele działalności specjalizuje się w audytach. Odpowiednią firmę możemy znaleźć w internecie. Istnieją też strony pomagające w wyszukiwaniu interesujących nas firm. Dobrym przykładem jest tutaj serwis pysznazabawajedzeniem.pl.